مرکز تخصصی وقت سفارت و ویزا کانادا و استرالیا
headset_mic 09353575464
<%= Title %>

تکمیل مدارک و رفع نواقص ویزای کانادا و استرالیا

بعد از مشاوره و درخواست تعیین وقت سفارت، نوبت به تکمیل مدارک ویزای کانادا و ویزای استرالیا می باشد . تکمیل مدارک از مهمترین بخش های اخذ ویزا می باشد که در صورت نقص در آن درخواست ویزای کانادا و استرالیا با ریجکت ( تایید نخواهد شد ) مواجه خواهد شد

کارشناسان با تجربه ی ویزای کانادا و ویزای استرالیا با تجربه ی بالای خود تمامی نقص ها و ایراد های مدارک شما را برطرف نموده تا زمان مراجعه به سفارت و ارائه ی مدارک هیچ مشکلی پیش نیامده و تایید انجام شود .

مدارک باید ترجمه شده و تمامی مدارک و اسناد و تمامی مراحل توسط ایرسا ویزا انجام خواهد گرفت .

زمانی که مدارک لازم تکمیل باشد و همه چیز با برنامه ریزی پیش برود تقریبا 90 درصد مراحل اخذ ویزای کانادا و استرالیا انجام شده است.

 بعد از ارائه ی مدارک به سفارت ، با گدشت مدت زمان کوتاهی پیامی جهت تایید شدن ویزای کانادا آمده و برچسب ویزای کانادا یا ویزای استرالیا در پاسپورت شما ثبت خواهد شد .

ایراسا ویزا بهترین راه برای اخد ویزای تضمینی کانادا و استرالیا در ایران .

شماره تماس جهت مشاوره رایگان : 09353575464